1.

PH-JOU3.jpg

Gevaren op: WO, ZO

Jan Bosma

PH-JOU

2.

PH-REG.jpg

Gevaren op: WO, DO, VR, ZO

Bouke Zonneveld

PH-REG

3.

PH-DJB2.jpg

Gevaren op: WO, DO, VR, ZA, ZO

Theo Tuinstra

PH-DJB

4.

PH-YAN.jpg

Gevaren op: WO, DO, VR, ZA, ZO

Sipke Bosma

PH-YAN

5.

PH-BJB-6.jpg

Gevaren op: WO, DO, VR, ZO

Justin Posthumus (WO, DO, VR)

Folkert de Hoop (ZO)

PH-BJB

6.

PH-FIN.jpg

Gevaren op: WO, VR, ZO

Minne Minnesma (WO, ZO)

Sander Beenen (VR)

PH-FIN

7.

PH-FEG3.jpg

Gevaren op: WO, DO, VR, ZA, ZO

Rita van Veen

Yntse van Veen

PH-FEG

8.

PH-ROF-1.jpg

Gevaren op: WO, DO, VR, ZA, ZO

Danny Bosma

PH-ROF

9.

PH-MMD-1.jpg

Gevaren op: WO, VR, ZA, ZO

Homme Jonkman

PH-MMD

10.

PH-BMK-1.jpg

Gevaren op: WO, DO, VR, ZA

Bert ter Horst (WO, DO)

Remmelt Neef (VR, ZA)

PH-BMK

11.

PH-GRT.jpg

Gevaren op: WO, DO, VR, ZO

Gert Janse

PH-GRT

12.

PH-MMC-1.jpg

Gevaren op: WO, ZO

Sander Beenen

PH-MMC

13.

PH-HCV3-1.jpg

Gevaren op: WO, VR, ZA, ZO

Hilda Paulusma

PH-HCV

14.

PH-APP2.jpg

Gevaren op: WO, DO, VR, ZA, ZO

Ad Roza

PH-APP

15.

G-CGWU2.jpg

Gevaren op: WO, VR, ZO

Richard Allen

G-CGWU

16.

PH-ESG2-1.jpg

Gevaren op: DO, VR, ZA, ZO

Johannes Kooistra (DO, VR, ZO)

Trees Edens (ZA)

PH-ESG

17.

PH-WBD.jpg

Gevaren op: WO, DO, VR, ZA, ZO

Rik Kornet (WO, DO)

Rob de Zeeuw (VR)

Egbert Oordt (ZA)

Rick van Veen (ZO)

PH-WBD

18.

PH-JRL2-4.jpg

Gevaren op: DO

Piet ter Veen

PH-JRL

19.

PH-MAD-2.jpg

Gevaren op: DO

Mees van Dijk

PH-MAD

20.

PH-GOG-3.jpg

Gevaren op: ZO

Opgezet op: ZA

Rik Kornet

PH-GOG

21.

PH-LYS2-1.jpg

Gevaren op: WO, DO

Erwin Bethlehem

PH-LYS

22.

N-333AB.jpg

Gevaren op: WO, DO, VR, ZA, ZO

Remko Wigger

N-333AB

23.

PH-GJV6-5.jpg

Gevaren op: ZO

Opgezet op: ZA

Herman Kleinsmit

PH-GJV

24.

G-WLVE.jpg

Gevaren op: WO, DO, VR, ZA, ZO

Andy Austin

G-WLVE

25.

PH-BKB.jpg

Gevaren op: DO

Opgeblazen op: VR

Rick van Veen

PH-BKB

26.

PH-UII-3.jpg

Gevaren op: WO, DO, VR, ZO

Leon Leemans

PH-UII

27.

PH-MAJ-4.jpg

Opgezet op: ZA

Dinie Bosma

PH-MAJ

28.

PH-EPE2.jpg

Gevaren op: WO, ZA

Ron van Houten

PH-EPE

29.

PH-GRN.jpg

Gevaren op: ZA

Justin Posthumus

PH-GRN

30.

PH-RKG-3.jpg

Gevaren op: WO, DO, ZO

Herman Kleinsmit (WO, DO)

Jitske Haven (ZO)

PH-RKG

31.

PH-PGO3-1.jpg

Gevaren op: ZA

Johannes Kooistra

PH-PGO

32.

PH-CBP3.jpg

Gevaren op: WO, DO, VR, ZA, ZO

Rien Jurg

PH-CBP

33.

PH-MIM2.jpg

Gevaren op: WO, VR, ZA, ZO

René Elgersma (WO, VR)

Gerard Ulderink (ZA, ZO)

PH-MIM

34.

PH-LBH-2.jpg

Gevaren op: WO, DO, VR, ZA, ZO

Trees Edens & Johannes Kooistra (WO)

Trees Edens (DO, ZO)

Trees Edens & Ton Rentier (VR)

Rick van Veen (ZA)

PH-LBH

35.

PH-PND-2.jpg

Gevaren op: WO, DO, VR, ZA, ZO

Ike Visser

PH-PND

36.

PH-ALQ2.jpg

Gevaren op: ZA

Folkert de Hoop

PH-ALQ

37.

PH-RKJ-5.jpg

Gevaren op: ZA

Jitske Haven

PH-RKJ

38.

PH-GUE2.jpg

Gevaren op: DO

René Elgersma

PH-GUE

Maak jouw eigen website met JouwWeb